Vývoj ochranných prostředků pyrotechnika

Doc. Dr. Ing. Jiří CHLÁDEK

Úvod

Osobní ochranné prostředky jednotlivce (Personal Protective Equipment, PPE) jsou prostředky eliminující možnost zranění osob při práci nebo při jejich pohybu po bývalých bojištích nebo v minových polích. Ochranné prostředky jednotlivce jsou určeny nejen pro vojáky nebo specialisty podílející se na odminování ale i pro širokou škálu profesí humanitárních pracovníků podílejících se na odstranění válečných škod. Jako ochranné pomůcky jsou zpravidla používány obličejový štít, přilba, ochranná vesta a speciální obuv.

Dosavadní praxe dokazuje vysokou efektivitu spolupráce výrobce ochranných prostředků a budoucího uživatele – pyrotechnika.

Mezinárodní standardy (IMAS) stanoví, že  pro zajištění protistřepinové ochrany musejí  balistické materiály vykazovat odolnost minimálně na úrovni V50 = 450 m/s (dle STANAG 2920). Pro ochranu obličeje a krku je vyžadován ochranný obličejový štít poskytující ochranu na úrovni ne menší než jako zajišťuje průzor zhotovený z 5mm polykarbonátu. Přitom je nutné aby se obličejový štít a límec vzájemně překrývaly a tím zajistily dokonalou ochranu krku.

Mezinárodní standardy a jimi stanovené testy se průběžně vyvíjejí a zpřesňují.

Protiminová obuv

Vlastní vývojové práce na řešení problému ochrany nohou byly započaty v roce 1997. Po úspěšných zkouškách, které prokázaly, že základní idea řešení  je správná a použitelná byl hledán vhodný partner - výrobce obuvi. Obě strany se poprvé setkaly na mezinárodní výstavě obranné techniky IDET 1999 v Brně. Na téže výstavě pak v roce 2001 obdržel finální produkt „Ochranná protiminová obuv“   „Prestižní cenu IDET NEWS“.

Jednotlivé etapy vývoje a testování již byly v minulosti publikovány v (1) a (2). Ochranná obuv byla též společně s dalšími konkurenčními výrobky testována v Kanadě. Výsledky zahraničních testů prokázaly plnou srovnatelnost s jinými zahraničními výrobky a dále potvrdily závěr výsledků, které byly získány při testování na Katedře teorie a technologie výbušin Univerzity Pardubice.


Celkový pohled na protiminovou obuv

Bota před výbuchem a po výbuchu

Ochranná vesta a zástěra

Po vyřešení otázek ochrany dolních končetin byl ve firmě Petris Solnice s.r.o. nalezen vhodný partner pro vývoj ochranných pomůcek pyrotechnika, zajišťujících ochranu trupu a později i končetin . Všechny ochranné prostředky jsou navrhovány tak, aby jejich ochranné vlastnosti splňovaly mezinárodní  standardy  pro práci v minovém poli.

Ochranná zástěra OV 10


Ochranná zástěra OV 10


Je určena k ochranně pyrotechnika při práci v minovém poli. Zajišťuje ochranu přední části těla klečícího pyrotechnika od země až po ramena. Krk a obličej jsou chráněni rozměrným límcem. Vestu OV 10 je výhodné doplnit obličejovým štítem nebo ochrannou přilbou s obličejovým štítem.
Standardní balistická odolnost V50=470 m/s

Volitelné:
 • materiál a brava povlaku
 • zvýšená balistická odolnost
 • typ přilby a obličejového štítu

Ochranná vesta pyrotechnika


Ochranná vesta pyrotechnika


Je určena k ochraně pyrotechnika. Základem je balistická vesta tř. II (NIJ STD) poskytující ochranu proti střelám 9mm Para, .357 Mag . Vesta je doplněna odnímatelným rozměrným chráničem klína a odnímatelným dvoudílným límcem poskytujícím uživateli shodný stupeň ochrany.

Balistická odolnost II. dle NIJ STD

Volitelné:
 • materiál  a barva povlaku
 • zvýšená balistická odolnost
 • přídavný balistický panel
 • typ přilby s obličejovým štítem

Pyrotechnický oděv

V současné době byl ukončen vývoj ochranného pyrotechnického obleku. Ten byl již od počátku vývojových prací koncipován jako modulární.  Pyrotechnik se přímo na místě může rozhodnout zda použije celý oblek (kalhoty a blůzu s rukávy) nebo jen některou jeho část. Oblek se skládá z následujících hlavních částí:

 • Blůza  s oddělitelným chráničem klínu a oddělitelnými  rukávy
 • Přídavný panel na hruď
 • Kalhoty
 • Ochranné návleky na boty

Detailní pohled na hlavu a krk

Práce pyrotechnika v kleče

Komplet je vybaven 4 kapsami, dvě na bocích kalhot v oblasti stehen a dvě na bocích vesty. Pro případ nouzového opuštění kompletu jsou kalhoty opatřeny zipy v celé délce nohavic.


Celkový pohled na ochranný
pyrotechnický oděv

Ochranný pyrotechnický oděv - popis


Vesta s oddělitelným chráničem klínu a oddělitelnými rukávy. Přídavný panel na hruď. Kapsy pro vložení balistických panelů na zádech a na hrudi. Kalhoty s balistickými návleky na obuv.

Standardní balistická ochrana    V50 = 500m/s
s přídavným panelem na hruď     V50 = 600 m/s

Volitelné:
 • materiál  a barva povlaku
 • přídavný balistický panel
 • typ přilby s obličejovým štítem
 • ochranná protiminová obuv

Výsledky  spolupráce

Z předložených informací o vývoji ochranných prostředků pyrotechnika je zřejmé, že spojení odborníků z jednotlivých oborů (výrobce a pyrotechnik) umožňuje v poměrně krátké době úspěšně ukončovat vývoj a přecházet na sériovou výrobu. Představené výrobky jsou po technické stránce minimálně plně srovnatelné s obdobnými výrobky světových výrobců a splňují mezinárodní standardy.

Vývoj protiminové obuvi byl ukončen za pouhé 2 roky, přičemž  největší časovou náročnost představovaly administrativní úkony spojené s testováním a certifikací.

Rovněž tak i ostatní vývojové práce na Ochranné zástěře OV 10, Ochranné vestě pyrotechnika i na Ochranném pyrotechnickém oděvu proběhly ve velmi krátké době a byly úspěšně zakončeny.

Použitá literatura

 1. J.Chládek, L.Zeman: Protiminová obuv – úspěšný výsledek spolupráce. Sborník přednášek ze 3. Pyrotechnické konference MO SR, Zemplínská Šírava, 2001.
 2. J.Chládek: Protiminová obuv, 9. pyrotechnická konference A ČR, Luhačovice 2002
 3. J.Chladek: Czech Mine Boot Development. 14th Annual Conference World EOD Foundation, London 1999.in
 4. J.Chladek et.al: Blast Protective Boots, Matest 2001, Croatian Society of NDT, Cavtat, Croatia 2001
 5. J. Chládek: Výzkum a vývoj obuvi odolné proti minám, zpráva, 1998
 6. J.Chládek: Mine Resistant Boots, Journal of Mine Action Issue 6.2, Mine Action Information Center, USA 2002
 7. J.Chládek: Vývoj ochranných prostředků pyrotechnika, Sborník příspěvků z 5. pyrotechnické konference armády SR, Bojnice 2005
 8. J. Chládek: Příspěvek k detekci, analýze a ničení munice, habilitační práce, Univerzita obrany Brno, 2005
 9. Firemní materiály firmy Petris Solnice s.r.o.

článek byl prezentován na 11. pyrotechnické konferenci A ČR  v r. 2006

BORGATA s.r.o.
Faltysova 1497/10
Praha 516 Zbraslav
156 00

Kancelář:
Záznamník + fax: 257922907
e-mail: