Chromatograf GCS-O2F je určen pro rychlou kvalitativní a kvantitativní analýzu kapalných i plynných vzorků při detekci a analýze výbušin. Detekuje všechny organické výbušiny.

Chromatograf může být používán jako stacionární, laboratorní přístroj nebo jako mobilní (např. v dodávkovém automobilu). Při mobilním použití umožňuje 40 hod. nepřetržitého provozu.

Součástí dodávky je PC – notebook s vlastním softwarem a vzorkovač pro sběr plynných vzorků ze zkoumané plochy nebo prostoru, z místa výbuchu apod.

Zahřívání kolony na pracovní teplotu
cca 30 min na 200oC

Detektor
ECD

Nosný plyn
argon nebo dusík

Napájení
110-220 V≈ nebo 12V = z automobilu

Obvyklá doba analýzy
1 min.