Souprava  Detex pracuje na principu barevných reakcí, které vytvářejí detekční roztoky v kontraktu s výbušinami jakými jsou např. TNT, RDX, HMX, PETN, tetryl, dusičnany, chlorečnany, organické peroxidy apod.

Soupravy Detex umožňuje detekovat všechny běžně se vyskytující průmyslové, vojenské i improvizované výbušiny.

Práce s detekční soupravou Detex je velice snadná a rychlá.