Detektor TM 8O8 je určen detekci velkých hluboce uložených kovových předmětů.  Detekční systém detektoru neumožňuje rozlišovat mezi jednotlivými kovy, nicméně nedetekuje drobné předměty. To je mnohdy užitečné při detekci rozměrných hluboce uložených předmětů v oblastech s povrchovou kontaminací drobnými fragmenty. Detekční dosah je závislý na velikosti detekovaného předmětu, na místních podmínkách a na zkušenosti obsluhy. Výkopy byla ověřena detekce v hloubkách 180-220 cm. Předměty velikosti mlékárenské konve, kanistru 20l nebo plechové bedny lze detekovat v hloubkách 130-160 cm. Detektor je též využitelný k detekci rozměrnějších kabelů kovových potrubí.

Detektor TM 808 zujímá nezastupitelné místo při pyrotechnických průzkumech, zejména při detekci dělostřelecké munice a některých leteckých pum.

Doplňkové příslušenství:
sluchátka, akumulátor, nabíječka